Squonk Mods

 Dovpo Topside Dual Squonk box mod
ການສູນເສຍ vape centaurus

ການສູນເສຍ Vape Centaurus Quest BF 100W Box Mod

Lost Vape Centaurus Quest BF box mod ເປັນອຸປະກອນແບດເຕີຣີດຽວທີ່ໄຟໄຫມ້ເຖິງ 100W. ຊຸດມາພ້ອມກັບກະຕຸກ squonk ແລະຂວດເກັບຮັກສາສອງເທົ່າເປັນ dripper, ທັງສອງໃນ 9.5mL.

8 ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ 9.1 ເຮັດໃຫ້ປະລາດ ຜູ້ໃຊ້ສະເລ່ຍ